Wie zijn wij?

  • Voorjaarslandschap%20moubekevallei2%20wde%20april2010%20zedelgem

De vzw Regionaal Landschap Houtland is opgericht om zorg te dragen voor het karakteristieke landschap en de natuurwaarden van onze streek. 

Dit gebeurt door verspreiding van informatie o.a. via twee landschapskranten per jaar en onze website, door de bevordering van natuureducatie en natuurgerichte recreatie, en door natuur- en landschapsprojecten op het terrein zelf.

Samenwerking

De vzw Regionaal Landschap Houtland is een samenwerkingsverband tussen:

  • lokale besturen: provincie West-Vlaanderen, Beernem, Brugge, Damme, Ichtegem, Jabbeke, Oostkamp, Torhout en Zedelgem
  • natuurverenigingen: Natuurpunt Beernem, Natuurpunt Damme, Natuurpunt Jabbeke, Natuurpunt Oostkamp, Natuurpunt Houtland, Natuurpunt De Torenvalk, Natuurpunt Zedelgem en JNM Brugge
  • landbouwverenigingen: Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond
  • andere verenigingen: Westtoer, Pasar, WBE Drie Koningen, West-Vlaams Verbond van Lijnvissersmaatschappijen

Het Regionaal Landschap Houtland is lid van Civilscape en zetelt namens de Vlaamse Regionale Landschappen in het bestuur.

Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED) Brugge en ommeland

Raakvlak is sinds 2016 door Vlaanderen erkend als een Intergemeentelijke Onroerend erfgoed Dienst (IOED). Als IOED wordt de archeologische werking van Raakvlak op 1 januari 2017 uitgebreid met bouwkundig en landschappelijk erfgoed.

Het Regionaal Landschap Houtland sloot met Raakvlak een samenwerkingsovereenkomst om het luik 'landschappelijk erfgoed' mee invulling te geven.

Meer info

Koepellogo Klein