Wat doen wij?

De vzw Regionaal Landschap Houtland helpt landbouwers en particulieren bij de realisatie van kleinschalige projecten. Dit gebeurt steeds in gezamenlijk overleg en op vrijwillige basis. Bedoeling is het karakteristieke kleinschalige landschap en zijn natuurwaarden te behouden en te herstellen.

Het Regionaal Landschap Houtland geeft advies en helpt bij de planning, de vergunningsaanvraag, de uitvoering van de werken én het beheer na de inrichting. In de projectgebieden van het Regionaal Landschap Houtland wordt bovendien een deel van de inrichtingskosten gefinancierd.