Marilandica

Marilandica Stam

Marilandica Blad

Populier (Marilandica)

Boom met zware karakteristieke zijtak aan wind zijde. Groeit vaak bochtig of krom, echter hoe beter de grond hoe rechter Marilandica groeit. 

Verlangt een vruchtbare, vochthoudende bodem; voor neutrale tot kalkrijke gronden. Is wat windgevoelig.

Bruikbaar als laanboom op het platteland of solitair op ruime standplaatsen.

Licht

Lichtminnend

Habitus

Boom tot 25 m hoog; brede afgerond piramidale tot ronde kroon met soms zware zijtakken aan de windzijde; bochtige stam

Stam

Grijs met grove schors platen en vaak knobbels.

Blad

Breed ruitvormig tot driehoekig, licht groen tot groen

Bloeiwijze

Bij het uitkomen van de bladeren: april - mei
Eénslachtig