Wie zijn wij?

  • Voorjaarslandschap%20moubekevallei2%20wde%20april2010%20zedelgem

De vzw Regionaal Landschap Houtland is opgericht om zorg te dragen voor het karakteristieke landschap en de natuurwaarden van onze streek. 

Dit gebeurt door verspreiding van informatie o.a. via twee landschapskranten per jaar en onze website, door de bevordering van natuureducatie en natuurgerichte recreatie, en door natuur- en landschapsprojecten op het terrein zelf.

Samenwerking

De vzw Regionaal Landschap Houtland is een samenwerkingsverband tussen:

  • lokale besturen: provincie West-Vlaanderen, Beernem, Brugge, Damme, Ichtegem, Jabbeke, Oostkamp, Torhout en Zedelgem
  • natuurverenigingen: Natuurpunt Beernem, Natuurpunt Damme, Natuurpunt Jabbeke, Natuurpunt Oostkamp, Natuurpunt Houtland, Natuurpunt De Torenvalk, Natuurpunt Zedelgem en JNM Brugge
  • landbouwverenigingen: Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond
  • andere verenigingen: Westtoer, Pasar, WBE Drie Koningen, West-Vlaams Verbond van Lijnvissersmaatschappijen

Het Regionaal Landschap Houtland is lid van Civilscape en zetelt namens de Vlaamse Regionale Landschappen in het bestuur.

Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED) Brugge en ommeland

Raakvlak is sinds 2016 door Vlaanderen erkend als een Intergemeentelijke Onroerend erfgoed Dienst (IOED). Als IOED wordt de archeologische werking van Raakvlak op 1 januari 2017 uitgebreid met bouwkundig en landschappelijk erfgoed.

Het Regionaal Landschap Houtland sloot met Raakvlak een samenwerkingsovereenkomst om het luik 'landschappelijk erfgoed' mee invulling te geven.

Meer info

Europese samenwerking

Civilscape is een internationale netwerkorganisatie van niet-governmentele verenigingen betrokken bij landschapsbescherming en -beheer.
Civilscape streeft naar de implementatie van de Europese Landschapsconventie, die op 20 oktober 2000 door de Raad van Europa werd ondertekend. ‘Landschap’ wordt hierbij als een burgerrecht gedefinieerd. Het is de omgeving, zoals door mensen wordt waargenomen en waarmee zij zich verbonden kunnen voelen. Het gaat daarbij niet alleen om esthetische, maar ook om alledaagse en gedegradeerde landschappen. Civilscape streeft ernaar dat de burgers van Europa actief worden betrokken bij beleidsbeslissingen die een impact hebben op ‘hun’ landschap. Als Europese lobby organisatie wil Civilscape actief invloed hebben op dossiers zoals het Europese Energiebeleid en Landbouwbeleid.

Civilscape werd opgericht in 2008. Momenteel zijn 103 leden, verspreid over 31 Europese landen, aangesloten. De leden van Civilscape zijn zowel op lokaal, regionaal als nationaal actief .  

Civilscape

Koepellogo Klein