Vleermuizen

Sinds juni 2014 werkt het Regionaal Landschap Houtland mee aan een betere bescherming van onze inheemse vleermuizen. Uit langdurig vleermuizenonderzoek komt onze regio naar voor als een zogenaamde hot-spot voor vleermuizen. Voorlopig ligt de focus van onze werking op kasteelparken. Daar zijn oude parkbomen of ondergrondse objecten zoals bunkers of ijskelders de verblijfplaats van onder meer watervleermuizen, franjestaarten, grootoorvleermuizen en andere zeldzame soorten.

Gerichte tips voor de eigenaar of beheerder van het park en aangepaste inrichtingsmaatregelen aan gebouwen zorgen voor betere overlevingskansen voor vleermuizen. Het Regionaal Landschap kan u hierbij helpen. Kleinschalige inrichtingswerken worden volledig op onze kosten en in eigen regie uitgevoerd .

Interreg-project

Van 1 november 2018 tot 30 april 2020 was het Regionaal Landschap Houtland partner in het micro-Interreg-project Chiro’Act. De doelstelling van het project was het uitwisselen van kennis en het gezamenlijk organiseren van activiteiten en communicatie omtrent de verspreiding en de bescherming van vleermuizen in de drie projectregio’s in Vlaanderen, Wallonië en Noord-Frankrijk. 

De verslagen, resultaten en publicaties van het project vind je hier

Logos Micro Projet Chiro'act