Vleermuizen

‘Sinds juni 2014 werkt het Regionaal Landschap Houtland mee aan een betere bescherming van onze inheemse vleermuizen. Uit langdurig vleermuizenonderzoek komt onze regio naar voor als een zogenaamde hot-spot voor vleermuizen. Voorlopig ligt de focus van onze werking op kasteelparken. Daar zijn oude parkbomen of ondergrondse objecten zoals bunkers of ijskelders de verblijfplaats van onder meer watervleermuizen, franjestaarten, grootoorvleermuizen en andere zeldzame soorten.

Gerichte tips voor de eigenaar of beheerder van het park en aangepaste inrichtingsmaatregelen aan gebouwen zorgen voor betere overlevingskansen voor vleermuizen. Het Regionaal Landschap kan u hierbij helpen. Kleinschalige inrichtingswerken worden volledig op onze kosten en in eigen regie uitgevoerd .