Stevin in een groen jasje

Stevin?

Het project Stevin van Elia brengt duurzame energie van de windturbines op zee landinwaarts. De realisatie van deze nieuwe hoogspanningsverbinding heeft een impact op het landschap. De nieuwe of vernieuwde pylonen zullen immers zichtbaar zijn in de wijde omgeving. 

Elia richtte een fonds op voor de groene inkleding van het Stevin-project en doet voor de praktische uitvoering een beroep op het Regionaal Landschap Houtland.  Bij particulieren, landbouwers en openbare besturen kunnen aanplantingsprojecten uitgevoerd worden. Op hun eigen terreinen voorziet Elia zelf de nodige groenschermen om de infrastructuur in te kleden. 

Wie komt in aanmerking?

Op basis van een landschapsstudie werd een perimeter afgebakend waarin het Regionaal Landschap Houtland bufferende aanplantingen kan realiseren met middelen van het Elia-fonds. Particulieren, landbouwers en openbare besturen die gelegen zijn binnen die perimeter, komen in aanmerking. 

Inwoners en grondeigenaars binnen de perimeter werden per brief op de hoogte gesteld en uitgenodigd voor een infoavond. Raadpleeg onderstaande overzichtskaart en neem een kijkje in een van onze folders.

Stevin Klein

Wat houdt het aanbod in?

Houtkanten, bomenrijen, hagen of een boomgaard, deze zogenaamde ‘kleine landschapselementen’ kunnen jouw zicht op de hoogspanningslijn filteren. In eenzelfde beweging werk je mee aan mooier landschap. Bovendien is er voor sommige aanplantingen een beheervergoeding voorzien. Elia geeft je in dat geval 20 jaar lang een financiële ondersteuning om de aanplant te onderhouden. Dit geldt voor particulieren én landbouwers binnen de perimeter. 

Het Regionaal Landschap Houtland kiest bewust voor streekeigen plantgoed, indien mogelijk met het label ‘Plant van Hier’. Deze bomen en struiken hebben een gemeenschappelijk verleden met ons landschap en zijn goed aangepast aan onze bodem en het klimaat. Aanplantingen beschermen we waar nodig tegen vraat van grazers en klein wild. Hiervoor gebruiken we steeds duurzame materialen.

Hoe neem je deel aan dit project?

Ben je gelegen binnen de perimeter, dan kreeg je in het voorjaar 2015 een folder in de bus en werd je uitgenodigd voor de infoavond. Deze infoavonden zijn intussen voorbij maar dat betekent niet dat je kans verkeken is. Heb je interesse voor een gratis bufferende aanplant of zit je nog met vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de projectmedewerker landschap en natuur. Let wel, het aanbod is beperkt in tijd. Het derde en laatste plantseizoen is voorzien in de winter van 2017-2018. Stel het dus niet te lang uit. 

Downloads

Meer informatie vind je in een van onze 3 folders: