Speelnatuur

Speelnatuur staat voor natuurlijk groen (losse takken, stenen, water, struiken,...) waarmee kinderen kunnen spelen en die zij kunnen/mogen veranderen en beïnvloeden (takken gooien, takken breken, stenen verleggen, kanalen graven,...). 

Daartegenover staat een speelplek die voornamelijk is ingericht met speeltoestellen ingebed in een groene omgeving. Hier spreekt men niet langer over speelnatuur, maar over een speelplek in een natuurlijke omgeving. Er zijn uiteraard ook diverse tussenvormen denkbaar.

Vrij spelen in een natuurlijke omgeving is van fundamenteel belang voor de ontwikkeling van kinderen in alle leeftijden. De natuur prikkelt, daagt uit en geeft kinderen de ruimte om hun fantasie de vrije loop te laten. Daarnaast worden zij onbewust gestimuleerd tot bewegen.  Vrij spelen in en met de natuur is goed voor de  psychische,  emotionele,  motorische en  cognitieve ontwikkeling.

Hoe kan het Regionaal Landschap Houtland je ondersteunen? 

  • Wij geven advies over de diverse gebruiks- en inrichtingsvormen. 
  • Wij geven input over mogelijke spel aanleidingen die kunnen ingebouwd worden op het speelterrein.
  • Wij zoeken een architect die een (ontwerp)plan maakt.  
  • Wij betrekken de gebruikers bij de ontwerpfase en bij de inrichting van de speelnatuurtuin.   
  • Wij helpen je ideeën te realiseren.
  • ...