Jouw haag, heg en houtkant

De naam ‘Houtland’ is afkomstig van de vele houtkantjes die tot het midden van de twintigste eeuw onze streek sierden. Door heraanplant van deze lijnvormige landschapselementen herstel je niet alleen een stukje cultuurhistorisch Houtland, maar bied je ook schuilplaats en nestgelegenheid voor talrijke diersoorten.

Haag of heg of houtkant

  • Een haag is een dichte, lijnvormige aanplant van struiken die minstens eenmaal per jaar gesnoeid wordt. 

  • Een heg is een lijnvormige aanplant van struiken of bomen die vrij mag uitgroeien. Het snoeibeheer wordt minder frequent uitgevoerd dan bij een haag.

  • Een houtkant is een bredere strook begroeid met bomen en/of struiken en met een ondergroei. Het hout wordt met lange tussenpozen (eens in de 3 tot 20 jaar) gekapt of gesnoeid.

Aanleg

Lijnvormige beplantingen kunnen een belangrijk deel uitmaken van het beplantingsplan dat je voor ogen hebt. Het Regionaal Landschap Houtland geeft je graag advies bij de keuze van streekeigen soorten. 

In de projectgebieden van het Regionaal Landschap kunnen beplantingen tot 70% worden gesubsidieerd. Tevens kun je beroep doen op landschapsarbeiders van een sociaal economiebedrijf waar we mee samen werken. Neem gerust contact op met onze medewerker landschap.

Praktische informatie over het beheer vind je op de beheersfiche haag, heg en houtkant.