Houtland Zoemt!

 • Kruisbestuivers_foto

Logo Kruisbestuivers HoutlandHoop voor Houtlandse bijen!

In een sterk veranderd landschap met minder bloemen, meer verharding en allerhande pesticiden kregen honingbijen, wilde bijen, hommels, vlinders en andere insecten de afgelopen decennia en flinke tik. Nog steeds hebben veel soorten het niet onder de markt. Soorten die zich gemakkelijk kunnen aanpassen, houden stand. Soorten die specifiekere eisen stellen worden sterk teruggedrongen.

In 2019 verscheen de nieuwe Belgische rode lijst voor wilde bijen (zeg maar de officiële opsomming van de bedreigde soorten). Deze schept een somber beeld. Liefst 33% is verdwenen of met uitsterven bedreigd. Nochtans zijn deze vlijtige vliegers van levensbelang voor de bestuiving van landbouwgewassen, en zijn ze cruciaal in het behoud van onze biodiversiteit. Wist je dat 80% van onze inheemse flora in belangrijke mate afhankelijk is van insectenbestuiving? 

Maar we moeten niet wachten en toekijken tot de dingen van bovenaf veranderen. Op kleine schaal, ja zelfs in een klein stadstuintje, kunnen we de kentering inzetten. Vele bijen hebben immers een leefgebied dat niet veel groter is dan een straat of wijk.

Jouw tuin zoemt!

Al enkele jaren organiseert Regionaal landschap Houtland de samenaankoop bijenvriendelijke planten Houtland zoemt! Jaarlijks maken we een selectie van mooie vaste planten die samen of apart, in elke tuin of terras, een hoekje kunnen omtoveren tot een bijen- en vlinderparadijs.
Het plantgoed wordt dit jaar biologisch opgekweekt door Vrije school Haverlo. Op die manier dragen we ook bij aan een pedagogisch project.
Wil je aan de slag in je eigen tuin of terras? Neem dan een kijkje op www.houtlandzoemt.be!

Bijenproject Kruisbestuivers

Samen met drie andere partners, Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart, Inagro en gemeente Knokke-Heist, lanceerde Regionaal Landschap Houtland in 2020 het project Kruisbestuivers. Doel is om van onze directe leefomgeving een thuis voor bijen te maken! Dit kan op heel diverse manieren, we geven elke gemeente de kans om acties op maat uit te voeren. Met goede voorbeelden willen we inwoners, maar ook bedrijven, scholen, organisaties en landbouwers aanzetten tot zoemrijke initiatieven. We gaan alvast aan de slag tot de zomer van 2022, en hopen dat het nadien blijft zoemen in Houtland en omstreken. 

Gemeenten Damme, Beernem, Oostkamp, Zedelgem, Torhout, Jabbeke en Knokke-Heist doen alvast mee. Ook in het Stad-land-schap ’t West-Vlaamse hart doen nog eens zes gemeenten mee, nl. Wingene, Ruiselede, Ingelmunster, Hooglede, Staden en Moorslede. Inagro zoekt mee naar bijvriendelijke oplossingen in de landbouwsfeer. Gemeente Knokke-Heist gaat dan weer van start met een grote sensibiliseringscampagne ‘Knokke-Heist pesticidenvrij’.

Bijenwerkgroepen en actieplannen

In elk van de 6 deelnemende gemeenten vertrekken we vanuit een bijenwerkgroep die samengesteld is uit een bonte groep van mensen met diverse achtergronden, maar met één belangrijk gemeenschappelijk engagement: samen actie ondernemen voor meer bijen in de gemeente. Met deze ingesteldheid wordt voor de komende 5 jaar een bijenactieplan opgemaakt waarbij acties beschreven worden. Elke gemeente zal andere accenten leggen, dat maakt het boeiend. Wat werkt, wat niet. Welke acties zijn goed bedoeld maar leggen weinig zoden aan de dijk? Welke ingrepen maken met weinig input veel verschil?

Aan de slag!

We stoppen natuurlijk niet bij de opmaak van een plan. Komende jaren gaan we ook effectief acties uitrollen met het voorziene budget. We zetten in op habitatverbetering, sensibilisering en monitoring.
Enkele voorbeelden van de vele mogelijke acties:

 • Samenwerking tussen landbouwers en imkers bevorderen
 • Opleiding bijvriendelijk beheer voor groenarbeiders en gemeentepersoneel
 • Cursus ‘wilde bijen’ voor beginners en gevorderden
 • Opleidingen rond pesticidenvrij tuinieren voor burgers en tuinaannemers
 • Doorlichting bermbeheer
 • Biofilters installeren bij landbouwers om resten van sproeistoffen te zuiveren
 • Aanplantingen op openbaar domein bijvriendelijk maken
 • Inventarisaties bijen in de gemeente
 • Bijenwandelingen in de gemeente
 • Minder grasmachien, meer bloemen zien
 • Film- en debatavond rond bijen

Lerend netwerk

Al deze acties geven aanleiding tot heel wat gespreksstof. Daarom willen we verschillende belanghebbenden op welbepaalde momenten samenbrengen om kennis, ervaring, en ideeën te delen met elkaar. Op die manier werken we aan een lerend netwerk rond bijen, dat ook na het project blijft zoemen.

Contact

Vragen over dit project? Suggesties voor bijenacties? Contacteer onze projectmedewerker Yannick Verstraete

Steun

Het bijenproject ‘Kruisbestuivers’ wordt gesubsidieerd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, voor een bedrag van €303.658 op een totale projectkost van €467.166

 Logobanner Kruisb