Groene kinderopvang

"Groene kinderopvang is kinderopvang die zich in haar activiteiten mede laat leiden door de mogelijkheden van de natuur" (uit Van Slakkenhotel tot natuurBSO. Ruim baan voor Groene Kinderopvang. Marc Veekamp en Bowine Wijffels.)

Het Regionaal Landschap Houtland wil de kinderdagverblijven ondersteunen die hun buitenruimte willen omvormen tot een meer pedagogische ruimte voor natuurbeleving en spel.

We ondersteunen het team bij het ontwikkelen van ideeën. We begeleiden de brainstormsessies met de beroepskrachten al dan niet aangevuld met ouders en/of leden van de raad van bestuur.

We geven tips i.v.m. de aanleg en het beheer van die buitenruimte.

We helpen de ideeën concreet vorm te geven en planten aan met de team en ouders.

Inspirerend boek

  • Kaboutersoep en wonderblaadjes? Zintuigelijke buitenavonturen voor baby's, peuters en kleuters. Ity Busstra (ISBN 978 94 91 557 14 9)

Interessante link