Drevenlandschap

Het typische drevenlandschap in het Houtland is ontstaan door de systematische ontginning van de voormalige heidegebieden of velden. Vanaf de 19de eeuw veranderden deze woeste gronden definitief in een zeer geometrisch landschap met een vast patroon van ontginningsdreven. Zij vormen de grens van grote vierkante blokken bos, akkers of weiden. Vanuit de lucht bekeken lijkt het een dambord.

Natuurwaarden

De velddreven hebben een grote natuurwaarde. In de bermen komen nog planten van de oorspronkelijke heide voor. Ze zijn ook rijk aan paddenstoelen. Lijnvormige landschapselementen, zoals dreven, verbinden bossen en parken met elkaar. Vooral vleermuizen hebben hier baat bij: zij oriƫnteren zich op bomenrijen om de weg te vinden naar hun jacht- en broedgebied.