Nieuws

24 nieuwe luxeverblijven voor zwaluwen, mussen en vleermuizen in Brugge


auteur - 9 juli 2020

De stad en onze dorpskernen bieden tal van opportuniteiten voor de natuur. Wat op het eerste zicht een stenige massa lijkt, is eigenlijk een thuis voor talloze planten en dieren. Bepaalde soorten zijn zich gaandeweg gaan aanpassen aan het stadsleven en verkiezen nu soms woonkernen boven het platteland. Gierzwaluwen bijvoorbeeld nestelen van oudsher in rotsen maar vinden onze huizen best prima. Onder meer renovatie, hernieuwbouw en verstrengde isolatienormen zorgden er afgelopen decennia onbewust voor dat veel nestgelegenheden verdwenen. Regionaal landschap Houtland wil die soorten nu terug een duwtje in de rug geven.

Lees meer ... Mussen Nestkast

Najaarsfolder Bezoekerscentrum Bulskampveld


auteur - 24 augustus 2020

Lees hier alles over de activiteiten die plaats vinden in, aan en rond het Bezoekerscentrum Bulskampveld.

Lees meer ... Najaar Bkv 2020

Green Deal Duurzame Zorg


auteur - 4 november 2020

De Nederlandse gezondheidszorg heeft ondertussen al een 2de green deal duurzame zorg opgezet. Ook de Scandinavische landen hebben hier al heel wat pionierswerk verricht.

Momenteel is er een Vlaamse Green Deal Duurzame zorg in opmaak. Op 17 november 2020 (10 -12u) kan je, als betrokkene uit de zorg, deelnemen aan een online info moment. 

Lees meer ... Greendeal Logo

Bordjes wandelnetwerk Bulskampveld worden vernieuwd


auteur - 4 november 2020

Westtoer is de bordjes van het wandelnetwerk Bulskampveld aan het vernieuwen. Het netwerk wordt uitgebreid voor nog meer wandelplezier. De knooppunten kan je even niet volgen. De nieuwe kaart is vanaf 5 december beschikbaar. Kies voorlopig voor een van de mooie bewegwijzerde routes of lokale lussen

Lees meer ... Wandelnetwerk Werken

Vacature: Projectmedewerker 'Houtig Erfgoed'


auteur - 7 december 2020

De belangrijkste doelstelling van het project is het actief betrekken van burgers bij de inventarisatie van houtig erfgoed en de opmaak van beheerplannen, met het oog op het vergroten van het lokaal draagvlak voor het houtig erfgoed.

Lees meer ... He

Meer nieuws