Nieuws

Vacature: Projectmedewerker 'Houtig Erfgoed'


De belangrijkste doelstelling van het project is het actief betrekken van burgers bij de inventarisatie van houtig erfgoed en de opmaak van beheerplannen, met het oog op het vergroten van het lokaal draagvlak voor het houtig erfgoed.

He

Functie omschrijving

Achtergrond en de volledige functie omschrijving vind je hier.