Nieuws

24 nieuwe luxeverblijven voor zwaluwen, mussen en vleermuizen in Brugge


De stad en onze dorpskernen bieden tal van opportuniteiten voor de natuur. Wat op het eerste zicht een stenige massa lijkt, is eigenlijk een thuis voor talloze planten en dieren. Bepaalde soorten zijn zich gaandeweg gaan aanpassen aan het stadsleven en verkiezen nu soms woonkernen boven het platteland. Gierzwaluwen bijvoorbeeld nestelen van oudsher in rotsen maar vinden onze huizen best prima. Onder meer renovatie, hernieuwbouw en verstrengde isolatienormen zorgden er afgelopen decennia onbewust voor dat veel nestgelegenheden verdwenen. Regionaal landschap Houtland wil die soorten nu terug een duwtje in de rug geven.

Mussen Nestkast

En daar bestaan gelukkig tal van oplossingen voor. Zowel bij ontwerp als achteraf kun je talloze types nestkasten inbouwen of ophangen voor diverse soorten. Zo maken we van onze gebouwen weer een thuis voor iedereen. Het is daarbij wel van belang dat de juiste kast op de juiste plaats komt, en er niet zomaar in het wilde weg nestkasten worden opgehangen.

Samen met Groep III architecten en de Brugse maatschappij voor huisvesting werd het woonproject Hoeve De Laere in Dudzele onder de loep genomen. Het is een duurzame modelwijk voor sociale huisvesting met zicht op de polders. De twee centrale wooneenheden bieden in alle windrichtingen goede plekken voor nestkasten. 
De combinatie met de gevelbegroening geeft de nodige beschutting voor huismussen en de nabijgelegen poldergraslanden bieden de nodige jachtvelden voor zwaluwen en vleermuizen. 

In totaal werden 24 nestkasten voorzien voor Gierzwaluw, Huiszwaluw, Huismus en vleermuizen. Regionaal landschap Houtland wil hiermee een lans breken voor natuur- en faunavriendelijk ontwerp van nieuw- en verbouwprojecten.

Nu maar afwachten wanneer de eerste bewoners hun intrek zullen nemen.

Meer info

Contact

Vragen of suggesties? Contacteer onze projectmedewerker Yannick Verstraete