Nieuws

Brugge tekent het Europese Burgemeestersconvenant


Stad Brugge ondertekent het Europese burgemeestersconvenant 2020-2030 en lanceert daarvoor de campagne ‘Zorgen voor morgen begint vandaag/teken voor de toekomst’.
Een van de meest uitdagende doelen is het in de hand houden van de klimaatveranderingen wereldwijd. Ondertussen is algemeen geweten dat deze klimaatveranderingen een bijzondere impact kunnen hebben op onze directe leefomgeving. Ook in Brugge zijn deze ontwikkelingen voelbaar, met als meest recente voorbeeld de droogte van de afgelopen weken.

Convenant

Burgemeester Dirk De fauw: “In Brugge willen we onze volle verantwoordelijkheid nemen en daarom engageren we ons in het Europese Burgemeestersconvenant 2020-2030. Tegen 2030 willen we de uitstoot van CO2 in Brugge verminderen met 40%. Daarmee zetten we ons op koers om tegen 2050, net als vele andere steden, geen broeikasgassen meer uit te stoten.”

Zorgen voor morgen begint vandaag

Daarom lanceren we de campagne 'Zorgen voor morgen begint vandaag/teken voor de toekomst’. Op de website brugge.be/zorgenvoormorgen staat alle info over de klimaatambities en de daaraan gekoppelde acties. Wie wil, kan zich registreren op deze site om mee te werken aan de opmaak van het klimaatplan.

Op deze website kan men een of meerdere acties kiezen uit het lijstje van 10 klimaatacties die werken’ van Vives Brugge docent Pieter Boussemaere. Bij deze campagne hoort een promofilmpje waarin een aantal bekende en minder bekende Bruggelingen tekenen voor de toekomst.

Uitstoot

In Brugge zijn de voornaamste bronnen van uitstoot

• 36%: mobiliteit
• 28%: huishoudens
• 23%: gebouwen voor kantoren, horeca, handel, diensten allerlei
• 11%: industrie
• 1%: lokale overheid
• 1%: landbouw

Zes resultaatsgebieden

In het actieplan richt het stadsbestuur zich op zes resultaatsgebieden

1. Anders verwarmen en efficiënt energiegebruik
2. Gezond verplaatsen
3. Meer Brugse zonne- en windenergie
4. Duurzaam ondernemen
5. Lokaal en duurzame voeding
6. Klimaatrobuuste stad en omgeving

Meer details over elk van die resultaatsgebieden kun je hier vinden.

Brugge in koppeleton Europese steden plaatsen

Schepen Esquenet:“Deze zes resultaatsgebieden zijn de kapstok waaraan we ons lokaal klimaatplan 2020-2030 willen ophangen. Het spreekt voor zich dat we ook als Stad Brugge het voorbeeld willen geven door als een goede huisvader de nodige keuzes en investeringen te doen om onze eigen uitstoot van CO2 te verminderen.

Heel veel van onze stadsgebouwen zijn historisch en vaak beschermd wat de mogelijkheden voor extra isolatie en renovatie beperkt. We investeren jaarlijks een pak geld in het onderhoud van onze gebouwen en dat loont: het laatste energierapport van de stad Brugge was positief. We bespaarden tussen 2018 en 2019 maar bijna 6% op onze CO2 uitstoot. We willen op dit elan verder investeren.”

Vanaf september 2020 wordt onder begeleiding van een adviesbureau het klimaatplan 2020-2030 opgemaakt. Wie zich registreert op de website brugge.be/zorgenvoormorgen blijft op de hoogte van de vele acties die in de komende periode opgezet zullen worden. Wie dat wil, kan zich ook engageren om betrokken te worden bij de opmaak van het klimaatplan 2020-2030. 

Schepen Minou Esquenet: “Met deze klimaatambities wil Stad Brugge zich mee in het koppeloton van de Europese steden plaatsen. Ik geloof rotsvast in de ambitie van de Europese Commissie en haar Greendeal om van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken. Met het klimaatplan Brugge 2030 willen we mee deze ambitie helpen realiseren.”

https://www.brugge.be/brugge-lanceert-klimaatcampagne