Kalender

Webinar: Monitoring en nestbescherming van de Kieviet


Het aantal akker- en weidevogels gaat al jaren sterk achteruit. Ook de Kievit staat onder druk. Stadlandschap West-Vlaamse hart en de Regionale Landschappen Vlaamse Ardennen, De Voorkempen, Meetjesland en Houtland kozen de Kievit als een van de focussoorten voor het PDPO-project geïntegreerd faunaplan. Op 11 maart kan je een lezing volgen rond kievitmonitoring, cruciaal om het effect van maatregelen te beoordelen.

156568236 3671073662940504 2980626112526559065 O

Geïntegreerd faunaplan
Binnen het PDPO-project Geïntegreerd Faunaplan ontwerpen de projectpartners Stadlandschap West-Vlaamse hart en de Regionale Landschappen Vlaamse Ardennen, De Voorkempen, Meetjesland en Houtland in hun werkingsgebied aan een gedragen visie rond soortenbeheer voor een of meerdere focussoorten. De kievit is als bedreigde akker- en weidevogel een van de focussoorten. Over de andere soorten lees je hier.

Binnen het project zullen daarom enkele maatregelen uitgetest worden om te kijken of deze een (hopelijk positieve) invloed hebben op de lokale populatie en het lokale broedsucces. Om dat op een degelijke manier te kunnen beoordelen, is monitoring noodzakelijk. Monitoring is niet zo eenvoudig als je misschien zou denken en vereist enkele vaardigheden. Daarom hebben wij Geert Spanoghe (INBO) uitgenodigd om een woordje uitleg te geven over de kievit en de monitoring ervan. Het INBO is het onafhankelijk onderzoeksinstituut van de Vlaamse overheid dat via toegepast wetenschappelijk onderzoek, data- en kennisontsluiting het biodiversiteitsbeleid en -beheer onderbouwt en evalueert.

Praktisch

De webinar vindt op 11 maart om 19.30 uur plaats via Teams. Je kan meevolgen via deze link