Nieuws

Wildlife Photographer of the Year


auteur - 4 oktober 2016

In Brugge loopt nog een goede maand de expo Wildlife Photographer of the Year. De looptijd van de expo met de 100 mooiste natuurbeelden (geselecteerd i.o.v. het Natural History Museum in Londen) werd verlengd opdat adepten van natuur en fotografie er ook in het najaar van zouden kunnen genieten.
De foto’s worden getoond op grote, verlichte schermen in verduisterde historische zalen.

Bij elke foto staat uitleg over het afgebeelde natuurfenomeen, wat de expo heel leerrijk maakt.
Ook de manier waarop de foto werd genomen en de apparatuur waarmee dat gebeurde worden toegelicht.

Lees meer ... Shutterstock Sprookjesbos

Graafwerken in het Houtland


auteur - 15 juli 2016

Naast het opwaarderen van ons landschap door de aanplant van hagen, heggen, (knot)bomen & hoogstamfruit, werkt het Regionaal Landschap ook aan de aanleg van kleine of grotere natuurlijke waterelementen (poelen, laantjes, ven…) of de (her) inrichting van walgrachten op historische sites bij landbouwers en particulieren.

Omwille van de ongunstige weersomstandigheden in het voorjaar, werden heel wat van de geplande inrichtingswerken uitgesteld. Maar nu het langzaam weer wat droger wordt is het alle hens aan dek!

Lees meer ... Na (1)

Eerste Europese lijst van zorgwekkende invasieve uitheemse soorten


auteur - 22 augustus 2016

Op 13 juli 2016 werd vastgesteld door de Europese Commissie en op 14 juli 2016 werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

De lijst omvat 37 planten- en diersoorten waarvan de impact op het leefmilieu door een gecoördineerde aanpak in Europa verminderd kan worden.  De lijst zal regelmatig worden aangevuld met nieuwe soorten die een bedreiging vormen voor de biodiversiteit in Europa. 

Lees meer ... Reuzenbalsemien

Landschapskrant


auteur - 5 september 2016

Binnenkort valt de nieuwe landschapskrant in je bus!!

Lees meer ... Zorgvliet

Nieuw! Opleiding ecologisch groen


auteur - 8 september 2016

De natuur als inspiratie

De Nederlandse Stichting Oase - waaruit Springzaad is voortgekomen - zet samen met Inverde een nieuwe, tweejarige opleiding op touw. Een aanrader voor wie zich wil professionaliseren om groenterreinen - van stadstuin over groen speelterrein tot heempark of natuurreservaat - vanuit de inspiratie van de natuur zelf te ontwerpen, aan te leggen, te beheren. In Nederland loopt deze opleiding al jarenlang onder de titel 'Ecologisch hovenieren'.

Lees meer ... Imag0504

Meer nieuws