Nieuws

HOUTVERKOOP


Houtverkoop in West-Vlaanderen in openbare domeinen.

Bos Van Grove Den

Onder voorzitterschap van het Agentschap voor Natuur en Bos zal in samenwerking met Natuurinvest en de administratie Patrimoniumdiensten van de FOD Financiën worden overgegaan tot de volgende openbare houtverkoop:

Datum en uur: vrijdag 01-12-2017 om 20:00
Plaats: Zaal 't Blauwhuis, Beernemsteenweg 163 te 8830 Wingene

De bieders moeten in het bezit zijn van:

  • Hun identiteitskaart
  • Hun erkenningskaart
  • Formulier van borgstelling, volledig ingevuld en ondertekend door koper en borg, overeenkomstig de verkoopsvoorwaarden (Formulier in bijlage)
  • Formulier van belofte tot betalingswaarborg van een erkende financiële instelling of verzekeringsmaatschappij overeenkomstig de verkoopsvoorwaarden (Formulier in bijlage)

Overzicht

Naam Eigenaar Volume [m³] FSC

Merkem- en Woumenbroek ANB 36
De Oosthoekduinen Gem. De Panne 29
Houtsaegerduinen ANB 12
Calmeynbos IWVA 11
Zeebos Prov. W-Vl  30
Duinbos-Wenduine ANB, Gem. De Haan 79
De Cellen VLM  9
Kampveld ANB 22
Rijckevelde ANB 3 CU-FM/COC-804128-AT-06
Drongengoed ANB 138
Arboretum ANB 22
Huwynsbossen ANB 36
Koekelarebos ANB 60 CU-FM/COC-804128-AT-01
Wijnendale ANB 122 CU-FM/COC-804128-AT-05
Bulskampveld provincie Prov. W-Vl  285 CU-FM/COC-804128-BS-02
Groene 62 Prov. W-Vl  8
Tillegembos Prov. W-Vl  22 CU-FM/COC-804128-BS-01
Vagevuurbos ANB 26 CU-FM/COC-804128-AT-04
Hooggoed ANB 11
Hulstlobos VMW  40