Nieuws

Herintroductie Rugstreeppad in de Zwinstreek


Keert de rugstreeppad terug in de Zwinstreek?

Rugstreeppad

De Rugstreeppad was al enkele decennia uitgestorven in de Zwinstreek. Na tal van beheeringrepen en grondig vooronderzoek werd door het Agentschap voor Natuur & Bos besloten om over te gaan tot een herintroductie. 

In het voorjaar van 2017 werden aan de Westkust eisnoeren verzameld die vervolgens werden opgekweekt in aquaria. Eind juli - begin augustus werden bijna 5000 jonge Rugstreeppadjes uitgezet in de Zwinduinen en -polders.
In 2018 wordt deze actie herhaald om de kans op een blijvende populatie te verhogen. We hopen dat de soort zich na bijna 30 jaar afwezigheid opnieuw kan vestigen in de Zwinstreek.