Nieuws

Vleermuismaatregelen aantrekkelijk gemaakt


Het Brugse Houtland herbergt een groot aantal vleermuizensoorten. Net als in de rest van Vlaanderen is ook hier de invloed van verstedelijking, intensivering van de landbouw, en een dicht en druk wegennet merkbaar. In zijn masterthesis ging Ruben De Coninck op zoek naar een methode om connectiviteit tussen natuurgebieden zo efficiënt mogelijk te koppelen aan ecosysteemdiensten zoals houtproductie, waterkwaliteit en recreatie.

Dreef Beverhoutsveld

Download hier het hele artikel.