Nieuws

Eerste Europese lijst van zorgwekkende invasieve uitheemse soorten


Op 13 juli 2016 werd vastgesteld door de Europese Commissie en op 14 juli 2016 werd gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

De lijst omvat 37 planten- en diersoorten waarvan de impact op het leefmilieu door een gecoördineerde aanpak in Europa verminderd kan worden.  De lijst zal regelmatig worden aangevuld met nieuwe soorten die een bedreiging vormen voor de biodiversiteit in Europa. 

Reuzenbalsemien

Invasieve uitheemse soorten zijn soorten die door de mens buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied geplaatst zijn en die een belangrijke bedreiging vormen voor de biodiversiteit en voor bepaalde ecosysteemdiensten (zoals de plantaardige productie, de waterzuivering of de bestuiving).  

De Europese lijst is een belangrijk element van de Europese Verordening die de negatieve gevolgen van invasieve exoten wil afzwakken, voorkomen of tot een minimum wil beperken. De Lidstaten moeten nu een reeks van nieuwe verplichtingen naleven voor elk van de soorten op de lijst, in het bijzonder:

• het verbod op import en handel;
• het verbod op bezit en kweek;
• het verbod op vrijlating in de natuur;
• de verplichting tot toezicht op de populaties;
• de verplichting tot uitroeiing of beheer van de populaties.

Als deze verplichtingen worden gerespecteerd, zou dat een globaal, gecoördineerd en effectief antwoord bieden op de problematiek van biologische invasies in Europa. 

De lijst van invasieve soorten

U vindt hier de plantensoorten en hier de diersoorten van deze lijst.

Welke bijkomende soorten in beschouwing worden genomen voor mogelijke opname, vindt u hier terug.