Nieuws

Graafwerken in het Houtland


Naast het opwaarderen van ons landschap door de aanplant van hagen, heggen, (knot)bomen & hoogstamfruit, werkt het Regionaal Landschap ook aan de aanleg van kleine of grotere natuurlijke waterelementen (poelen, laantjes, ven…) of de (her) inrichting van walgrachten op historische sites bij landbouwers en particulieren.

Omwille van de ongunstige weersomstandigheden in het voorjaar, werden heel wat van de geplande inrichtingswerken uitgesteld. Maar nu het langzaam weer wat droger wordt is het alle hens aan dek!

Na (1)

Een greep uit de lopende werken

  • Herstel van de walgracht op de historische hoeve Schotsgoed (Oostkamp)

Voor (1)  Tijdens (2)  Na (1)
                 Voor                                                    Tijdens                                                 Na

  • Aanleg van een natuurlijk bufferbekken bij een boomkweker (Ruiselede)

Voor Tijdens (1)
                  Voor                                                   Na

  • Later deze zomer: uitvoer van diverse graafwerken bij particulieren in het Groenhovebos (Torhout). Daar worden, in het kader van het actieprogramma voor de vinpootsalamander, dichtgegroeide en verlande poelen vrijgemaakt en opnieuw uitgegraven, waarbij de oevers een zacht hellend profiel zullen krijgen. Ook de exoten rond de poelen (bamboe, rhododendron, paplaurier,…) zullen in het kader van deze inrichtingswerken verwijderd worden. Zo zal er terug meer licht op de bosbodem & het wateroppervlak komen en zal de soortenrijkdom in en rond het Groenhovebos een ware boost krijgen!

Sfeerfoto Groenhove (3) Sfeerfoto Groenhove (1)

  • Aanleg poel in Hoogveld (Zedelgem)
Imag1437