Nieuws

Scharrelkids


auteur - 29 september 2014

De Westvlaamse regionale landschappen werken met de provincie West-Vlaanderen en het Centrum voor Natuureducatie samen om ouders bewust te maken van het belang van buiten spelen. Dit gebeurt aan de hand van verschillende workshops gegroepeerd onder de titel 'SCHARRELKIDS'.

Lees meer ... Scharrelkids

Plantseizoen 2014-2015


auteur - 27 november 2014

Het nieuwe plantseizoen is opnieuw goed van start gegaan. Reeds 30 000 streekeigen planten zitten in de grond en vele moeten nog volgen. Dankzij het aanhoudende mooie weer kunnen we flink doorwerken ! 

Lees meer ... Bosplantsoen

GEZOCHT: projectmedewerker landschap, natuur en biodiversiteit


auteur - 11 december 2014

Door uitbreiding van haar projectwerking werft het Regionaal Landschap Houtland vzw een projectmedewerker landschap, natuur en biodiversiteit

De medewerker werkt projecten uit op het vlak van landschapsherstel, natuurbehoud en biodiversiteit. Deze projecten hebben in hoofdzaak betrekking op de inrichting en het beheer van kleine landschapselementen.

Het gaat om een contract van bepaalde duur, voltijds

Lees meer ... Meersenlandschap

Meer nieuws