Nieuws

Vleermuismaatregelen aantrekkelijk gemaakt


auteur - 24 november 2016

Het Brugse Houtland herbergt een groot aantal vleermuizensoorten. Net als in de rest van Vlaanderen is ook hier de invloed van verstedelijking, intensivering van de landbouw, en een dicht en druk wegennet merkbaar. In zijn masterthesis ging Ruben De Coninck op zoek naar een methode om connectiviteit tussen natuurgebieden zo efficiënt mogelijk te koppelen aan ecosysteemdiensten zoals houtproductie, waterkwaliteit en recreatie.

Lees meer ... Dreef Beverhoutsveld

Bosgroepen en Regionale Landschappen krijgen ook komende drie jaar ondersteuning


auteur - 20 maart 2017

Bosgroepen en Regionale Landschappen zullen ook de komende drie jaar ondersteund worden. Het Agentschap voor Natuur en Bos en de provincies hernieuwden hun samenwerking in het provinciaal domein 'Het Gentbos' in Merelbeke. "Deze samenwerking betekent voor Vlaanderen een sterke troef voor de lokale uitvoering van de Vlaamse beleidsdoelstellingen en vormt een verdere stap voorwaarts om de burger nog meer te betrekken bij het bos- en natuurbeleid", zegt Vlaams minister Joke Schauvliege, die een budget van ruim vier miljoen euro te beschikking stelt.

Lees meer ... Bg Rl Joke Schauvliege

Juice out of jail


auteur - 9 december 2016

Het Regionaal Landschap Houtland legde samen met de gedetineerden van PLC Ruiselede een boomgaard van 168 bomen aan.

Kijk hier naar de reportages op Eén en WTV- Focus

Lees meer ... Vruchten

Grote bosplantactie op 12 maart


auteur - 12 maart 2017

Het Ockerhout, nieuw bos voor iedereen

In het kader van het inrichtingsplan Moebeek-Vloethemveld kocht de Vlaamse overheid recent een kleine 5,6 hectare aan langs de Diksmuidse Heirweg, op de hoek met de Stakedreef.

Het nieuwe bos krijgt de naam 'Het Ockerhout', naar kasteelheer Laurentius van Ockerhout, die er op zijn landgoed overleed op 1815. Hij had van zijn domein een mini-Versailles gemaakt waar men van heinde en verre naar kwam kijken. Omstreeks 1930 had het domein de naam 'Ockerhoutgoed'.

Lees meer ... Flirten In 'T Groen

Poel voor basisschool Het Paalbos


auteur - 28 maart 2017

De verwaarloosde poel in basisschool Het Paalbos krijgt zijn glans terug! Een goede zaak voor het waterleven, maar ook voor natuureducatie!

Lees meer ... Imag1195

Meer nieuws