Kalender

1000-soorten weekend


Natuurpunt Damme wil de biodiversiteit van Damme beter in kaart brengen en de fascineren-de rijkdom aan organismen aan een zo breed mogelijk publiek kenbaar maken.

Om ook geïnteresseerden de wondere wereld van de biodiversiteit te laten ontdekken organiseren ze in het weekend van 25-27 mei een “1000 soorten weekend” in Damme.

Heischhraalgrasland

Bij het begrip biodiversiteit denken de meeste mensen aan een aantal typische tuinvogels en planten en wordt het al moeilijk om een paar tientallen soorten op te noemen. Nochtans komen in België meer dan 50.000 soorten planten en dieren voor, wereldwijd lopen de schattingen op tot zo’n 10 miljoen soorten. 

Ook in Damme komen heel veel soorten voor, maar de meeste zijn zeer klein of zeer onopvallend of komen maar op specifieke plaatsen voor waardoor we ze niet zien.

Programma

Vrijdag 23 mei

20 - 22 uur ‘Biodiversiteit: het leven op aarde aan het infuus?’
Lezing door Prof. Van Dyck *
stadhuis Damme Inkom: 3 euro voor leden Natuurpunt, 5 euro voor niet-leden.

Zaterdag 24 mei

13.30 - 17.30 uur Veldlabo Auditorium De Grote Sterre, Markt Damme
13.30 - 15.30 uur Elektrisch vissen in een polder-sloot onder leiding van Dimitri Van Pelt Markt Damme Laarzen
13.30 - 15.30 uur Slakken en andere schelpdieren
o.l.v. Franky Bauwens
Markt Damme Laarzen
13.30 - 15.30 uur Planten langsheen de Damse Vaart
o.l.v. Arnout Zwaenepoel
Markt Damme FIETS !!!
15.30 - 17.30 uur Elektrisch vissen in een polder-sloot o.l.v. Dimitri Van Pelt Markt Damme Laarzen
15.30 - 17.30 uur Vlinders, libellen en andere in-secten o.l.v. Steven Jacobs Markt Damme Laarzen
16.00 - 17.00 uur Oude bomen en muurvegetaties in Damme o.l.v. Arnout Zwaene-poel Markt Damme
21.00 - 22.30 Vleermuizen Markt Damme

Zondag 25 mei

05.00 - 07.00 uur Broedvogelinventarisatie
o.l.v. Robrecht Pillen
Molen van Damme Stapschoenen
09.00-10.00 uur Nachtvlinders in de kijker
o.l.v. Bart Van Camp, Stijn Baeten en Arnout Zwaenepoel
Veldlabo in de Grote Sterre, markt van Damme
10.00 - 17.00 uur Veldlabo Auditorium De Grote Sterre, Markt Damme
10.00 -11.30 uur Open kijkhut met vogelobservatie Ingang natuurgebied Dammesteenweg 1
14.00 - 16.00 uur Elektrisch vissen in een poldersloot o.l.v. Dimitri Van Pelt Markt Damme Laarzen
14.00 - 16.00 uur Insekten, bijen en wespen
o.l.v. Stefaan Brinckman
Markt Damme Stapschoenen
14.00 - 16.00 uur Korstmossen op bomen en muren
o.l.v. Daniel Jansens
Markt Damme

Hopelijk vind je een activiteit waar je naar uitkijkt en dan zien we je graag op één van de drie dagen of op meerdere dagen.

Vergeet ondertussen niet om al je waarnemingen online in te geven, momenteel zijn we met 149 waarnemers die al een waarneming doorgegeven hebben.

* Hans Van Dijck

Hans Van Dyck (°1970) is professor gedragsecologie en natuurbehoud aan het Earth & Life Instituut van de Franstalige universiteit van Louvain-la-Neuve (UCL). Hij doceert o.a. algemene ecologie, landschapsecologie, gedragsecologie, toegepaste evolutiebiologie en entomologie (leer van insecten). Hij tracht het gedrag van dieren in een wereld op mensenmaat te begrijpen. Wie zijn de winnaars en de verliezers, en waarom is dat zo? Naast doceren, onderzoek opzetten en publiceren in de internationale vakliteratuur, loodst hij graag biologische inzichten tot bij het grote publiek. Naast lezingen, schrijft en praat hij regelmatig in diverse media. Zo is hij columnist voor het tijdschrift EOS en schrijft regelmatig opinies voor De Standaard en de Morgen. Hans is ook een regelmatige gast op radio (“Nieuwe Feiten” en “Interne keuken”) en televisie (“Van Gils en Gasten” en “De herontdekking van de wereld”).

Achteraf is er gelegenheid om na te praten met spreker en aanwezigen on-der het genoegen van een lokaal biertje