Kalender

Fietsen langs forten en linies


We vertrekken aan het Fort van Beieren om zo door te fietsen richting Damme. Onderweg verkennen we nog enkele andere forten en bolwerken van de Staats-Spaanse linies.

Misjel Decleer Verbrand Fort

Forten en linies

De Staats-Spaanse Linies zijn een stelsel van militaire verdedigingslinies, ontstaan tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en de Spaanse Successieoorlog (1701–1714) in het noorden van het graafschap Vlaanderen. Tussen Staats-Vlaanderen - het huidige Zeeuws-Vlaanderen - en het Spaanse gebied onmiddellijk daarbuiten - de stad Antwerpen en het noorden van de provincies Oost- en West-Vlaanderen - ontstond een heuse frontzone. Deze linies bestonden uit versterkte steden zoals Sluis, Aardenburg, Oostburg, Axel en Hulst ('Staats') of Oostende, Damme, Middelburg, Gent, en Antwerpen ('Spaans'). Langs de toegangswegen werden forten, schansen en redoutes opgericht, vaak met de steden of onderling verbonden door dijken.

Tegenwoordig zijn vele overblijfselen van deze Linies duidelijk in het landschap aanwezig en vertegenwoordigen hoge cultuurhistorische en natuurwaarden.

Kaart van de van de Staats-Spaanse linies

Praktische info

Start om 13.30u

Fort van Beieren, verzamelen aan de parking langs de Kasteeldreef, Koolkerke (Brugge)

Inschrijven tegen 10 april bij het Regionaal Landschap Houtland