Kalender

Leven op het land: de akkervogels van Stalhille


Startuur: 14 uur

Een akkervogelwandeling (4 km) waarbij we het hebben over de soorten, het belang van akkerranden, de beheersovereenkomst voor de landbouwer, het zaadmengsel en nog veel meer.

Patr

Inschrijven tegen 1 oktober is noodzakelijk bij Filip Jonckheere of op 0494 56 48 15. Je verneemt dan ook de exacte plaats van afspraak.

Akkervogels

Akkervogels als patrijs en veldleeuwerik krijgen het steeds moeilijker om te overleven in het efficiënt beheerde landbouwlandschap. Het Regionaal Landschap Houtland en de Vlaamse Landmaatschappij ondersteunen daarom twee akkervogelprojecten, m.n. in het Vrijgeweid (Oostkamp en Wingene) en in Stalhille (Jabbeke).

Beheersovereenkomsten

Door beheerovereenkomsten met landbouwers te sluiten is het mogelijk om de overlevingskansen van die zo typische vogels te vergroten. Een beheerovereenkomst is een vrijwillig contract van een landbouwer met de Vlaamse Landmaatschappij. Het contract duurt 5 jaar. In Stalhille zijn zo’n 54 ha grasstroken langs waterlopen in beheerovereenkomst. Deze stroken met een breedte van 6 tot 12 meter worden pas laat in het seizoen gemaaid om nesten van grondbroeders te sparen. De landbouwer krijgt hiervoor een aangepaste vergoeding. 

Vogelvoedselgewas

Patrijs en andere akkervogels hebben echter noodzaak aan meer bloemenrijke stroken. Bloemen trekken insecten tijdens de zomer en leveren zaden tijdens de winter. Ze zijn een belangrijke voedselbron zowel voor de kuikens als de volwassen vogels. Het Regionaal Landschap experimenteert met nieuwe bloemenmengsels en vraagt landbouwers om deze, eveneens tegen vergoeding, één of enkele jaren uit te testen.
Het ‘vogelvoedselgewas’ dat nu wordt gebruikt, is samengesteld uit verschillende bloeiende landbouwgewassen zoals bladrammenas, mosterd, zonnebloem, boekweit,….

In Stalhille bedraagt de oppervlakte voedselgewas intussen 12 ha, gespreid over 21 percelen van acht deelnemende landbouwers. Medewerkers van de vogelwerkgroep Mergus monitoren in deze proefvelden de akkervogels. Wanneer het bloemenmengsel succesvol blijkt, kan de Vlaamse Landmaatschappij hiervoor een nieuw type beheerovereenkomst uitschrijven.